Prognose: får vi hvid jul i år [YEAR] ?

Får vi hvid jul i ? Det er en evigt stående spænding, om julen i …